Registracija 2017–2018 mokslo metams

Pirmoji 2017-2018 mokslo metų pamoka – rugsėjo mėn. 16 dieną.

Pamokos vyks nuo 9 val. ryte iki 11.55 val. ryte. Prašome nevėluoti.

Registruotis bus galima atvykus 10-15 min. prieš pamokas. Atsisiųskite Toronto Maironio lietuvių mokyklos registracijos formą 2017-2018 mokslo metams ir atneškite ją užpildytą į mokyklą. Taip pat galėsite ją užpildyti atvykę į mokyklą, ryte prieš pamokas.

Mokestis mokyklai už 2017-2018 mokslo metus:

 • už vaikus, kurie lankys jaunučių (JD) arba vyresnėlių (VD) darželį, arba 1–8 klases:
  • 1 vaikas – 245 CAD ($240 plius $5*)
  • 2 vaikai – 415 CAD ($405 plius $5* x 2)
  • 3 vaikai – 435 CAD ($420 plius $5* x 3)
  • 4 vaikai – 440 CAD ($420 plius $5* x 4)
  • * TCDSB papildoma rinkliava po 5 CAD už kiekvieną vaiką
 • už vaikus, kurie lankys Lituanistinius Kursus (10, 11, ir 12 klasė):
  • 1 vaikas – 240 CAD
  • 2 vaikai – 405 CAD
  • 3 vaikai – 420 CAD

Mokyklos adresas yra nurodytas Kontaktuose.