Šeštadieniui artėjant (02.17)

 • Vasario 17 d. pamokų nebus – Šeimos savaitgalis.
 • Kovo 3 d.- Poezijos deklamavimo konkurso diena. Visi mokiniai deklamuos klasėse.
 • Vasario 3 d. KLJS atstovai mokykloje, kaip ir  kasmet, surengė užsiėmimus mokyklos ir lituanistinių kursų mokiniams Vasario 16-tosios proga.  Nuoširdžiai dėkojame Dainai Šablinskaitei,  Kassandrai Kulnys-Douglas, Sabrinai Kulnys-Douglas, Adomui Grybui, Elenutei Zubrickaitei, Taurui Zenkeviciui, Aurai Gabrytei, Medai Krukonytei, Linui Kairiui ir Lukui Kairiui.
 • Šiais metais yra  švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Ta proga visų klasių mokiniai piešė piešinius “Dovana Lietuvai”.
  Vasario 16, penktadienį, Lietuvių Namuose vyks koncertas, o mūsų mokinių piešiniai puoš salę. Vėliau jie bus rodomi per kovo 3 d. minejima Anapilyje.
 •  Kovo 10 d. ir kovo 17 d. pamokų nebus pagal TCDSB kalendorių – pavasario pertrauka.

Šeštadieniui artėjant (11.18)

Klasių Nuotraukos
Lapkričio 11 dieną buvo fotografuojami mokytojai ir mokiniai metrasčiui. Už nuotraukas dėkojame  Kristinai Strumkienei
Tėvų komiteto susirinkimas
Kviečiame visus tėvelius ir mamytes į metinį, visuotinį tėvų komiteto susirinkimą mokykloje, gruodžio 2 d., 9.15 v.r.
Jeigu norėtumete padėti tėvų komitetui, prašome kreiptis į maironiomokykla.torontas@gmail.com
Adventas
Gruodžio 9, šeštadienį, 9 v.r. Maironio mokykloje vyks adventinis susikaupimas su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku. Kviečiami visi mokytojai, mokiniai ir jų šeimos nariai.
9 v.r. mokyklos salėje bus rodomas filmas apie palaimintąjį Teofilių Matulionį. Vyskupas Jonas Ivanauskas pabendraus su dalyviais.
Kalėdų eglutė
Šių metų Kalėdų eglutė rengiama šeštadienį, gruodžio 16 d., 10 v.r.
Prisikelimo parapijos salėje. Prašome atvežti mokinius 9.30 v.r.
Tėvelius pavaišinsime kavute

Šeštadieniui artėjant (11.04)

Šių metų tėvų komitetas: posėdis lapkričio 4 d.

Tėveliai norintys prisidėti prie mokyklos tėvų komiteto veiklos yra kviečiami į trumpą susirinkimą šį šeštadienį, 9:15 v.r.. Šio susirinkimo tikslas yra susipažinti su tėvų komiteto atsakomybėmis ir išrinkti naują pirmininkę/ą.

Vaikų mokykloje palikimas

Mokyklos pradžia yra punktualiai 9 v.r.. Pamokas pradedame mokyklos salėje su atidarymu.

Visi mokiniai turi įeiti pro kiemą ir eiti tiesiai į salę. Vaikams negalima vaikštinėti po mokyklą ir negalima patiems ryte eiti į klases.

Taip pat, kai skambutis suskambės ryto gale 11:55, visi mokiniai privalo išeiti į kiemą. Tėveliai kviečiami laukti prie mokyklos kiemo o ne prie mokyklos priekinių durų.

Labai dėkojame už jūsų supratimą.

Klasių nuotraukos: lapkričio 11d.

Visų klasių nuotraukos bus lapkričio 11d.

European Union Film Festival

–  European Union Film Festival šiais metais rodys Donato Ulvydo lietuvių filmą EMILIA.

– „Emilija iš Laisvės alėjos“ – tai filmas pasakojantis apie lietuvių kovas už laisvę, kultūrinį pasipriešinimą okupacijai ir dramatiškus žmonių likimus sovietiniame režime. Filmas su angliškais subtitrais, tad pasikvieskite ir ne lietuvius draugus, kuriems būtų įdomu susipažinti su sovietų okupacijos realybe.

– European Union Film Festival – Emilia – Lapk. 16 d.- 8:30 vv – The Royal – 608 College Street – Toronto

http://euffto.com/index.php/component/zoo/item/emilia

– Įėjimas nemokamas.

Paulius Kuras, Lietuvos Respublikos Generalinis Garbės Konsulas

Skelbimas iš Lietuvos: Laiškas Lietuvai

Laiškas užsienio lietuviams

Nepriklausomybės Šimtmečiui paminėti bus išleista knyga: “Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai”.
Minėta knyga bus sudaryta iš laiškų ir nuotraukų žmonių, kuriems brangi Lietuva. Maloniai kviečiame ir Jus visus dalyvauti.Prašome parašyti laišką kuriame išryškės ryšis su Tėvyne, gali būti aprašomos švenčiamos šventės, kelionės į Lietuvą. Laiškus galite siųsti adresu laiskai@simtmecioknyga.lt
Daugiau informacijos rasite prisegtame skelbime.

Šeštadieniui artėjant (10.14)

2017/2018 Mokslo metų Kalendorius 

Prašome visus susipažinti su mokslo metų kalendoriumi (Moksleiviai kopiją gaus mokykloje)

Tėvų komiteto rinkimai

REIKALINGAS NAUJAS PIRMININKAS/PIRMININKĖ!
Tėveliai norintys prisidėti prie mokyklos tėvų komiteto veiklos yra kviečiami į susirinkimą lapkričio 4 d. Šio susirinkimo tikslas-susipažinti su tėvų komiteto atsakomybėmis ir išrinkti naują pirmininkę/ą.

Kvietimas

Kanados lietuvių muziejus-archyvas kviečia visus vaikus tapti gyvos istorijos dalimi. Iki spalio mėn. 21 d., visi vaikai kviečiami pasidalinti daiktu (pvz. dienoraščio ištrauka, rūbu, papuošalu, atvirlaiškiu ir pan.) susiijusiu su persikėlimus iš Lietuvos į Kanadą ir pristatyti kodėl/kuom pasirinkta detalė yra ypatinga. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Šeštadieniui artėjant (09.30)

Rugsėjo 30 d. pamokos vyks Anapilio lietuvių sodyboje 

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, nuo 9:00 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie dar nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius, senelius ir draugus kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Šventės tvarkaraštis:

 • Visi mokiniai
  • 9:30–9:45 – himnas, sveikinimo kalba, dovanos Didžiojoje salėje
  • 9:50–11:40 – žr. žemiau pateiktus nurodymus pagal lankomą klasę
  • 11:40–12:20 – mišios Šventovėje (prieš mišias visi vaikai turi būti susitvarkę ir nusiplovę rankas)
  • 12:20 – pietūs (vaikus prižiūri tėveliai)
 • JD, VD ir 1 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – rankdarbių užsiėmimai Banke
  • 10:15–11:30 – apsilankymas kapinese, laikraščio redakcijoje, muziejuje-archyve; grįžę ankščiau – piešia ir žaidžia žaidimus su mokytojais
 • 2, 3 ir 4 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas kapinese
  • 10:15–10:40 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 10:40–11:05 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 11:05–11:30 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
 • 5 ir 6 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 10:15–10:40 – apsilankymas kapinese
  • 10:40–11:05 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 11:05–11:30 – apsilankymas muziejuje-archyve
 • 7 ir 8 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 10:15–10:40 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 10:40–11:05 – apsilankymas kapinese
  • 11:05–11:30 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
 • aukštesniųjų kursų mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 10:15–10:40 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 10:40–11:05 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 11:05–11:30 – apsilankymas kapinese

Dėmesio: visi dalyvaujantys turi užpildyti sutikimo formą.

Padėkos dienos ilgasis savaitgalis

Dėmesio: šeštadienį, spalio mėn. 7 d. – pamokų nebus. Į mokyklą grįšime šeštadienį, spalio mėn. 14 d.

Šeštadieniui artėjant (09.23)

Rugsėjo mėn. 30 d. pamokos vyks Anapilio lietuvių sodyboje

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, nuo 9:15 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie dar nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Dėmesio: visi dalyvaujantys turi užpildyti sutikimo formą.

Kvietimas

Kanados lietuvių muziejusarchyvas kviečia visus vaikus tapti gyvos istorijos dalimi. Iki spalio mėn. 21 d., visi vaikai kviečiami pasidalinti daiktu (pvz. dienoraščio ištrauka, rūbu, papuošalu, atvirlaiškiu ir pan.) susiijusiu su persikėlimus iš Lietuvos į Kanadą ir pristatyti kodėl/kuom pasirinkta detalė yra ypatinga. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Registracija

Rugsėjo mėn. 23 d., šeštadienį, vaikus dar galėsite užregistruoti prie registracijos stalo mokykloje. Galite atnešti iš anksto užpildytą registracijos formą. Daugiau informacijos apie registraciją 2017-2018 mokslo metams rasite Registracijos skiltyje.

Aukštesnieji Lituanistiniai Kursai

Kursų pradžia rugsėjo mėn. 23 d., šeštadienį, 9 val. ryte, Maironio mokyklos patalpose (žr. Kontaktai). Jeigu turite klausimų, susisiekite su kursų vedėja, Brigita Ručinskiene, telefonu 416.536.8084 arba el. paštu rucinskiene@yahoo.ca.

Švietimo paramos seminaras tėvams

Rugsėjo 26 d., nuo 6:30 v.v. iki 9 v.v., Priskėlimo Parapijos kavinėje, Lietuvių kredito unija ‘Parama’ organizuoja švietimo paramos seminarą tėvams. Kviečiami visi susidomėję. Daugiau informacijos rasite renginio tinklalapyje.

Padėkos ir sveikinimai

 • Sveikiname kleb. Nerijų Šmerauską ir linkime jam sėkmės ir Dievo palaimos naujose pareigose!
 • Taip pat sveikiname mūsų naujas mokytojas ir padėjėjas: Sonatą Bancevičienę, Vintarę Skarupskaitę, Zitą Alkevičiūtę ir Nataliją Sendaitę.
 • Dėkojame Prisikėlimo kredito kooeratyvui (RCU) už padovanotus segtuvus.
 • Dėkojame Paramos kredito unijos darbuotojams už padovanotus sąsiuvinius ir kitus raštinės reikmenis.
 • Dėkojame Virginijai Rinkevičienei, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus vedėjai, kurios dėka mūsų jaunesnieji mokiniai gavo “Pirmoko pasus”.

Kviečiame registruotis 2017/2018 m. mokslo metams

 • Mokslo metų pradžia – rugsėjo mėn. 16 d.  9 val. ryte.  Laukiame visų: buvusių ir naujų mokinių.
 • Daugiau informacijos apie registraciją 2017-2018 mokslo metams rasite Registracijos skiltyje.

Registracija į Aukštesniuosius Lituanistinius Kursus

 • Registruotis kursams bus galima rugsėjo 16 d. mokyklos patalpose, prieš pamokas (9 val. ryte).
 • Pamokos prasidės rugsėjo 23 d.

Jeigu turite klausimų, susisiekite su vedėja Brigita Ručinskiene telefonu 416.536.8084 arba el. paštu rucinskiene@yahoo.ca

Mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 9:15 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga)
Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“.

Ten pat vyks ir šeštadienio pamokos.

Daugiau informacijos rasite skelbime.