Šeštadieniui artėjant (10.14)

2017/2018 Mokslo metų Kalendorius 

Prašome visus susipažinti su mokslo metų kalendoriumi (Moksleiviai kopiją gaus mokykloje)

Tėvų komiteto rinkimai

REIKALINGAS NAUJAS PIRMININKAS/PIRMININKĖ!
Tėveliai norintys prisidėti prie mokyklos tėvų komiteto veiklos yra kviečiami į susirinkimą lapkričio 4 d. Šio susirinkimo tikslas-susipažinti su tėvų komiteto atsakomybėmis ir išrinkti naują pirmininkę/ą.

Kvietimas

Kanados lietuvių muziejus-archyvas kviečia visus vaikus tapti gyvos istorijos dalimi. Iki spalio mėn. 21 d., visi vaikai kviečiami pasidalinti daiktu (pvz. dienoraščio ištrauka, rūbu, papuošalu, atvirlaiškiu ir pan.) susiijusiu su persikėlimus iš Lietuvos į Kanadą ir pristatyti kodėl/kuom pasirinkta detalė yra ypatinga. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Šeštadieniui artėjant (09.30)

Rugsėjo 30 d. pamokos vyks Anapilio lietuvių sodyboje 

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, nuo 9:00 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie dar nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius, senelius ir draugus kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Šventės tvarkaraštis:

 • Visi mokiniai
  • 9:30–9:45 – himnas, sveikinimo kalba, dovanos Didžiojoje salėje
  • 9:50–11:40 – žr. žemiau pateiktus nurodymus pagal lankomą klasę
  • 11:40–12:20 – mišios Šventovėje (prieš mišias visi vaikai turi būti susitvarkę ir nusiplovę rankas)
  • 12:20 – pietūs (vaikus prižiūri tėveliai)
 • JD, VD ir 1 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – rankdarbių užsiėmimai Banke
  • 10:15–11:30 – apsilankymas kapinese, laikraščio redakcijoje, muziejuje-archyve; grįžę ankščiau – piešia ir žaidžia žaidimus su mokytojais
 • 2, 3 ir 4 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas kapinese
  • 10:15–10:40 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 10:40–11:05 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 11:05–11:30 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
 • 5 ir 6 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 10:15–10:40 – apsilankymas kapinese
  • 10:40–11:05 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 11:05–11:30 – apsilankymas muziejuje-archyve
 • 7 ir 8 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 10:15–10:40 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 10:40–11:05 – apsilankymas kapinese
  • 11:05–11:30 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
 • aukštesniųjų kursų mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 10:15–10:40 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 10:40–11:05 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 11:05–11:30 – apsilankymas kapinese

Dėmesio: visi dalyvaujantys turi užpildyti sutikimo formą.

Padėkos dienos ilgasis savaitgalis

Dėmesio: šeštadienį, spalio mėn. 7 d. – pamokų nebus. Į mokyklą grįšime šeštadienį, spalio mėn. 14 d.

Šeštadieniui artėjant (09.23)

Rugsėjo mėn. 30 d. pamokos vyks Anapilio lietuvių sodyboje

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, nuo 9:15 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie dar nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Dėmesio: visi dalyvaujantys turi užpildyti sutikimo formą.

Kvietimas

Kanados lietuvių muziejusarchyvas kviečia visus vaikus tapti gyvos istorijos dalimi. Iki spalio mėn. 21 d., visi vaikai kviečiami pasidalinti daiktu (pvz. dienoraščio ištrauka, rūbu, papuošalu, atvirlaiškiu ir pan.) susiijusiu su persikėlimus iš Lietuvos į Kanadą ir pristatyti kodėl/kuom pasirinkta detalė yra ypatinga. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Registracija

Rugsėjo mėn. 23 d., šeštadienį, vaikus dar galėsite užregistruoti prie registracijos stalo mokykloje. Galite atnešti iš anksto užpildytą registracijos formą. Daugiau informacijos apie registraciją 2017-2018 mokslo metams rasite Registracijos skiltyje.

Aukštesnieji Lituanistiniai Kursai

Kursų pradžia rugsėjo mėn. 23 d., šeštadienį, 9 val. ryte, Maironio mokyklos patalpose (žr. Kontaktai). Jeigu turite klausimų, susisiekite su kursų vedėja, Brigita Ručinskiene, telefonu 416.536.8084 arba el. paštu rucinskiene@yahoo.ca.

Švietimo paramos seminaras tėvams

Rugsėjo 26 d., nuo 6:30 v.v. iki 9 v.v., Priskėlimo Parapijos kavinėje, Lietuvių kredito unija ‘Parama’ organizuoja švietimo paramos seminarą tėvams. Kviečiami visi susidomėję. Daugiau informacijos rasite renginio tinklalapyje.

Padėkos ir sveikinimai

 • Sveikiname kleb. Nerijų Šmerauską ir linkime jam sėkmės ir Dievo palaimos naujose pareigose!
 • Taip pat sveikiname mūsų naujas mokytojas ir padėjėjas: Sonatą Bancevičienę, Vintarę Skarupskaitę, Zitą Alkevičiūtę ir Nataliją Sendaitę.
 • Dėkojame Prisikėlimo kredito kooeratyvui (RCU) už padovanotus segtuvus.
 • Dėkojame Paramos kredito unijos darbuotojams už padovanotus sąsiuvinius ir kitus raštinės reikmenis.
 • Dėkojame Virginijai Rinkevičienei, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus vedėjai, kurios dėka mūsų jaunesnieji mokiniai gavo “Pirmoko pasus”.

Kviečiame registruotis 2017/2018 m. mokslo metams

 • Mokslo metų pradžia – rugsėjo mėn. 16 d.  9 val. ryte.  Laukiame visų: buvusių ir naujų mokinių.
 • Daugiau informacijos apie registraciją 2017-2018 mokslo metams rasite Registracijos skiltyje.

Registracija į Aukštesniuosius Lituanistinius Kursus

 • Registruotis kursams bus galima rugsėjo 16 d. mokyklos patalpose, prieš pamokas (9 val. ryte).
 • Pamokos prasidės rugsėjo 23 d.

Jeigu turite klausimų, susisiekite su vedėja Brigita Ručinskiene telefonu 416.536.8084 arba el. paštu rucinskiene@yahoo.ca

Mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 9:15 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga)
Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“.

Ten pat vyks ir šeštadienio pamokos.

Daugiau informacijos rasite skelbime.