Šeštadieniui artėjant (11.04)

Šių metų tėvų komitetas: posėdis lapkričio 4 d.

Tėveliai norintys prisidėti prie mokyklos tėvų komiteto veiklos yra kviečiami į trumpą susirinkimą šį šeštadienį, 9:15 v.r.. Šio susirinkimo tikslas yra susipažinti su tėvų komiteto atsakomybėmis ir išrinkti naują pirmininkę/ą.

Vaikų mokykloje palikimas

Mokyklos pradžia yra punktualiai 9 v.r.. Pamokas pradedame mokyklos salėje su atidarymu.

Visi mokiniai turi įeiti pro kiemą ir eiti tiesiai į salę. Vaikams negalima vaikštinėti po mokyklą ir negalima patiems ryte eiti į klases.

Taip pat, kai skambutis suskambės ryto gale 11:55, visi mokiniai privalo išeiti į kiemą. Tėveliai kviečiami laukti prie mokyklos kiemo o ne prie mokyklos priekinių durų.

Labai dėkojame už jūsų supratimą.

Klasių nuotraukos: lapkričio 11d.

Visų klasių nuotraukos bus lapkričio 11d.

European Union Film Festival

–  European Union Film Festival šiais metais rodys Donato Ulvydo lietuvių filmą EMILIA.

– „Emilija iš Laisvės alėjos“ – tai filmas pasakojantis apie lietuvių kovas už laisvę, kultūrinį pasipriešinimą okupacijai ir dramatiškus žmonių likimus sovietiniame režime. Filmas su angliškais subtitrais, tad pasikvieskite ir ne lietuvius draugus, kuriems būtų įdomu susipažinti su sovietų okupacijos realybe.

– European Union Film Festival – Emilia – Lapk. 16 d.- 8:30 vv – The Royal – 608 College Street – Toronto

http://euffto.com/index.php/component/zoo/item/emilia

– Įėjimas nemokamas.

Paulius Kuras, Lietuvos Respublikos Generalinis Garbės Konsulas

Skelbimas iš Lietuvos: Laiškas Lietuvai

Laiškas užsienio lietuviams

Nepriklausomybės Šimtmečiui paminėti bus išleista knyga: “Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai”.
Minėta knyga bus sudaryta iš laiškų ir nuotraukų žmonių, kuriems brangi Lietuva. Maloniai kviečiame ir Jus visus dalyvauti.Prašome parašyti laišką kuriame išryškės ryšis su Tėvyne, gali būti aprašomos švenčiamos šventės, kelionės į Lietuvą. Laiškus galite siųsti adresu laiskai@simtmecioknyga.lt
Daugiau informacijos rasite prisegtame skelbime.