Šeštadieniui artėjant (11.18)

Klasių Nuotraukos
Lapkričio 11 dieną buvo fotografuojami mokytojai ir mokiniai metrasčiui. Už nuotraukas dėkojame  Kristinai Strumkienei
Tėvų komiteto susirinkimas
Kviečiame visus tėvelius ir mamytes į metinį, visuotinį tėvų komiteto susirinkimą mokykloje, gruodžio 2 d., 9.15 v.r.
Jeigu norėtumete padėti tėvų komitetui, prašome kreiptis į maironiomokykla.torontas@gmail.com
Adventas
Gruodžio 9, šeštadienį, 9 v.r. Maironio mokykloje vyks adventinis susikaupimas su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku. Kviečiami visi mokytojai, mokiniai ir jų šeimos nariai.
9 v.r. mokyklos salėje bus rodomas filmas apie palaimintąjį Teofilių Matulionį. Vyskupas Jonas Ivanauskas pabendraus su dalyviais.
Kalėdų eglutė
Šių metų Kalėdų eglutė rengiama šeštadienį, gruodžio 16 d., 10 v.r.
Prisikelimo parapijos salėje. Prašome atvežti mokinius 9.30 v.r.
Tėvelius pavaišinsime kavute