300-ųjų K. Donelaičio gimimo metinių minėjimas (kovo 29 d., 2014)

Sveiks, svieteli margs!

2014 m. kovo 29 d. Toronto Maironio mokykla šventė 300-ąsias K.Donelaičio gimimo metines. Į šventę sugūžėjo mokyklos bei lietuvių bendruomenė. Toronto Maironio mokykla bei lietuvių bendruomenė su dideliu užsidegimu paminėjo garsaus poeto gimimo jubiliejų.

Mokytojos Rimos Žemaitytės–De Iuliis iniciatyva šventėje buvo skaitomos K.Donelaičio “Metų” ištraukos, skambėjo XVIII amžiaus muzika bei mokiniai buvo apsirengę to laikmečio būrų drabužiais. Dalyvavo  vaikų choras “Gintarėliai”, tautinių šokių ansamblis “Gintaras”. Lietuvių folkloro mylėtojos padainavo žemaičių liaudies dainas, pagrojo Prisikėlimo parapijos kanklininkės, vyresniųjų darželio mokinė Liepa Špakauskaitė padainavo lopšinę, 8 kl. šokėjos pašoko “Sveiks, pavasari”, smuiku griežė 8 kl. mokinė Nerija Gray.

Taip pat visi šventės dalyviai kartu dainavo ir žaidė žaidimą “Garnys, garnys”. Šventėje vyko mokinių eilėraščių konkursas, būrų aprangos įvertinimas bei mokyklos literatų parašytų kūrinių skaitymas.

Labai smagu buvo matyti visus tėvelius, vaikus bei bendruomenės narius taip aktyviai dalyvaujant renginyje bei prie jo prisidedant. Mūsų bendruomenei tokios šventės yra labai svarbios, skatina toliau jaunimą kurti, domėtis lietuvių literatura bei tradicijomis.

Didelis ačiū mokyklos mokytojoms, padėjėjoms bei visiems mokiniams už tokią gražią šventę. Ačiū fotografei Dainai Puteris už nuostabias nuotraukas.

Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka
Toronto Maironio mokyklos renginio akimirkaToronto Maironio mokyklos renginio akimirka