Registracija 2018–2019 mokslo metams

Pirmoji 2018–2019 mokslo metų pamoka – rugsėjo mėn. 15 dieną.

Mokyklos adresas ir žemėlapis yra nurodyti kontaktuose.

Pamokos vyksta nuo 9:30 v.r. iki 12.30 v.p.p. Prašome nevėluoti!

Registruotis bus galima atvykus 10-15 min. prieš pamokas. Registracijai reikia užpildyti 2018–2019 mokslo metų registracijos ir TCDSB asmeninės informacijos atskleidimo formas.

Toronto Maironio mokyklos rinkliava už 2018–2019 mokslo metus (Kanados doleriais):

 • Jaunučių darželis (JD), vyresnėlių darželis (VD), 1–8 klasės:
  • 1 vaikas – $245 ($240 plius $5)
  • 2 vaikai – $415 ($405 plius $5 × 2)
  • 3 ir daugiau vaikų – $420 plius $5 už kiekvieną vaiką, pvz.
   • už keturis vaikus reikia mokėti $440 ($420 + $5 × 4 vaik.)
   • už penkis vaikus reikia mokėti $445 ($420 + $5 × 5 vaik.)
   • ir t.t.

 TCDSB papildomai renka po $5 už kiekvieną vaiką

 • Aukštesnieji lituanistiniai kursai (10, 11, ir 12 klasės):
  • 1 vaikas – $240
  • 2 vaikai – $405
  • 3 vaikai – $420

Asmeniniame čekyje nurodykite gavėją – “Maironio Mokykla”.