Administracija 2012-2013

2012-2013 Metai

Pirmoje eilėje iš kairės: Vedėjos pavaduotoja Lidija Puterytė, vedėja Aldona Šimonėlienė, Paulius Sukauskas. Antroje eilėje iš kairės: Elė Straviskaitė, Živilė Šelmienė, Viktorija Benotaitė.

Pirmoje eilėje iš kairės: Vedėjos pavaduotoja Lidija Puterytė, vedėja Aldona Šimonėlienė, Paulius Sukauskas.
Antroje eilėje iš kairės: Elė Straviskaitė, Živilė Šelmienė, Viktorija Benotaitė.