Šeštadieniui artėjant (09.30)

Rugsėjo 30 d. pamokos vyks Anapilio lietuvių sodyboje

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, nuo 9:00 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie dar nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius, senelius ir draugus kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“. Daugiau informacijos rasite skelbime. Continue reading

Šeštadieniui artėjant (09.23)

Rugsėjo mėn. 30 d. pamokos vyks Anapilio lietuvių sodyboje

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, nuo 9:15 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie dar nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“. Daugiau informacijos rasite skelbime. Continue reading