Mokytojai 2012-2013

Pirmoje eilėje iš kairės: Paulius Sukauskas, Ramunė Blazevičiūtė, Janina Dzemionienė, Lidija Puterytė, vedėja Aldona Šimonėlienė, Vida Valiulienė, Živilė Šelmienė, Regina Simonaitienė, Darius Sonda. Antroje eilėje iš kairės: Nida Kartavičienė, Rima Saplienė, Jolanta Burbaitė, Audronė Biga, Rima De Iuliis, Gintarė Kalendrienė, Roma Labokienė, Birutė Degutienė, Irena Žilinskienė. Trečioje eilėje iš kairės: Nora Jančiukaitė, Daiva Ramanauskaitė, Kristina Pabedinskaitė, Daina Kuraitė, Julija Šimonelytė, Viktorija Benotaitė, Elė Stravinskaitė, Kaitlyn Čepaitė, Julija Valiulytė, Violeta Kašina. Nuotraukoje nėra: Liucijos Petrašiūnaitės, Rasos Šaučiūnaitės, Editos Krukonienės, Vicki Vingelis, Ritos Kuznecovienės, br. kun. Aurelijaus Kasparavičiaus, Janet Kriščiūnienės.

Pirmoje eilėje iš kairės: Paulius Sukauskas, Ramunė Blazevičiūtė, Janina Dzemionienė, Lidija Puterytė, vedėja Aldona Šimonėlienė, Vida Valiulienė, Živilė Šelmienė, Regina Simonaitienė, Darius Sonda.
Antroje eilėje iš kairės: Nida Kartavičienė, Rima Saplienė, Jolanta Burbaitė, Audronė Biga, Rima De Iuliis, Gintarė Kalendrienė, Roma Labokienė, Birutė Degutienė, Irena Žilinskienė.
Trečioje eilėje iš kairės: Nora Jančiukaitė, Daiva Ramanauskaitė, Kristina Pabedinskaitė, Daina Kuraitė, Julija Šimonelytė, Viktorija Benotaitė, Elė Stravinskaitė, Kaitlyn Čepaitė, Julija Valiulytė, Violeta Kašina.
Nuotraukoje nėra: Liucijos Petrašiūnaitės, Rasos Šaučiūnaitės, Editos Krukonienės, Vicki Vingelis, Ritos Kuznecovienės, br. kun. Aurelijaus Kasparavičiaus, Janet Kriščiūnienės.

Iš kairės: Kursų vedėja Brigita Ručinskienė, Agnė Urbonaitė, Rasa Kapeniak

Iš kairės: Kursų vedėja Brigita Ručinskienė, Agnė Urbonaitė, Rasa Kapeniak