Sveiki atvykę į Toronto Maironio lietuvių mokyklos tinklalapį

SVARBU: Pamokos prasideda 9:30 v.r. ir baigiasi 12:30 v.p.p.

Šią savaitę – grįžtame prie mokslų!

Primename, kad visi vaikai į mokyklą įeina pro galines duris ir tiesiai eina į salę.

Sausio mėn. atidarymą padeda pravesti 5-ta klasė.

Šią savaitę, ryte per atidarymą, minėsime Laisvės gynėjų dieną. Visus tėvelius kviečiame dalyvauti.