Sveiki atvykę į Toronto Maironio lietuvių mokyklos tinklalapį

SVARBUS PAKEITIMAS!

Toronto Catholic District School Board nurodymu buvo pakeistas pamokų pradžios laikas.

Nuo spalio mėn. 13 dienos pamokos prasidės 9:30 v.r. ir baigsis 12:30 v.p.p. Kiemo durys bus atidarytos nuo 9:20 v.r.

Svarbios ateinančios datos:

  • Lapkričio 3 d. — Metinis tėvų susirinkimas. Visi tėveliai mielai kviečiami dalyvauti susirinkime, aptarti šių metų planą ir išrinkti šių metų tėvų komitetą.
  • Lapkričio 10 d. — Klasių nuotraukos