Sveiki atvykę į Toronto Maironio lietuvių mokyklos tinklalapį

SVARBU: Pamokos prasideda 9:30 v.r. ir baigiasi 12:30 v.p.p.

Šį šeštadienį – KALĖDŲ EGLUTĖ. Pradžia 10:30 v.r. Mokyklos salėje. Vyks Kalėdinė loterija.

Tėvelių prašome parūpinti užkandžių ir skanėstų vaišių stalui. Visi norintys paaukoti Kalėdinei loterijai, mielai laukiami (prašome pristatyti dovanas prieš renginį). Iš anksto dėkojame.