Šeštadieniui artėjant (02.17)

  • Vasario 17 d. pamokų nebus – Šeimos savaitgalis.
  • Kovo 3 d.- Poezijos deklamavimo konkurso diena. Visi mokiniai deklamuos klasėse.
  • Vasario 3 d. KLJS atstovai mokykloje, kaip ir  kasmet, surengė užsiėmimus mokyklos ir lituanistinių kursų mokiniams Vasario 16-tosios proga.  Nuoširdžiai dėkojame Dainai Šablinskaitei,  Kassandrai Kulnys-Douglas, Sabrinai Kulnys-Douglas, Adomui Grybui, Elenutei Zubrickaitei, Taurui Zenkeviciui, Aurai Gabrytei, Medai Krukonytei, Linui Kairiui ir Lukui Kairiui.
  • Šiais metais yra  švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Ta proga visų klasių mokiniai piešė piešinius “Dovana Lietuvai”.
    Vasario 16, penktadienį, Lietuvių Namuose vyks koncertas, o mūsų mokinių piešiniai puoš salę. Vėliau jie bus rodomi per kovo 3 d. minejima Anapilyje.
  •  Kovo 10 d. ir kovo 17 d. pamokų nebus pagal TCDSB kalendorių – pavasario pertrauka.