Šeštadieniui artėjant (11.18)

Klasių nuotraukos

Lapkričio 11 dieną buvo fotografuojami mokytojai ir mokiniai metrasčiui. Už nuotraukas dėkojame Kristinai Strumkienei.

Tėvų komiteto susirinkimas

Kviečiame visus tėvelius ir mamytes į metinį, visuotinį tėvų komiteto susirinkimą mokykloje, gruodžio 2 d., 9.15 v.r. Jeigu norėtumete padėti tėvų komitetui, prašome kreiptis į maironiomokykla.torontas@gmail.com

Adventas

Gruodžio 9, šeštadienį, 9 v.r. Maironio mokykloje vyks adventinis susikaupimas su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku. Kviečiami visi mokytojai, mokiniai ir jų šeimos nariai. Tuo pat metu, 9 v.r. mokyklos salėje bus rodomas filmas apie palaimintąjį Teofilių Matulionį. Vyskupas Jonas Ivanauskas pabendraus su dalyviais.

Kalėdų eglutė

Šių metų Kalėdų eglutė rengiama šeštadienį, gruodžio 16 d., 10 v.r. Prisikelimo parapijos salėje. Prašome atvežti mokinius 9.30 v.r. Tėvelius vaišinsime kava.