Šeštadieniui artėjant (11.04)

Tėvų komiteto posėdis – lapkričio 4 d.

Tėveliai norintys prisidėti prie mokyklos tėvų komiteto veiklos yra kviečiami į trumpą susirinkimą šį šeštadienį, 9:15 v.r.. Šio susirinkimo tikslas yra susipažinti su tėvų komiteto atsakomybėmis ir išrinkti naują pirmininkę/ą.

Vaikų mokykloje palikimas

Mokyklos pradžia yra punktualiai 9 v.r.. Pamokas pradedame mokyklos salėje su atidarymu.
Visi mokiniai turi įeiti pro kiemą ir eiti tiesiai į salę. Vaikams negalima vaikštinėti po mokyklą ir negalima patiems ryte eiti į klases.

Taip pat, kai skambutis suskambės ryto gale 11:55, visi mokiniai privalo išeiti į kiemą. Tėveliai kviečiami laukti prie mokyklos kiemo o ne prie mokyklos priekinių durų.

Labai dėkojame už jūsų supratimą.

Klasių nuotraukos

Visų klasių nuotraukos bus daromos lapkričio 11 d.

European Union Film Festival

European Union Film Festival šiais metais rodys Donato Ulvydo lietuvių filmą „Emilija iš Laisvės alėjos“. Tai filmas pasakojantis apie lietuvių kovas už laisvę, kultūrinį pasipriešinimą okupacijai ir dramatiškus žmonių likimus sovietiniame režime. Filmas bus rodomas su angliškais subtitrais. Pasikvieskite draugus, lietuvius ir ne, kuriems būtų įdomu susipažinti su sovietų okupacijos realybe. Įėjimas nemokamas.

Filmas bus rodomas lapkričio 16 d. 8:30 v.v. The Royal kinoteatre (608 College Street, Toronto).
Daugiau informacijos rasite European Union Film Festival tinklalapyje.

Filmą rekomenduoja Lietuvos Respublikos Generalinis Garbės Konsulas Kanadoje Paulius Kuras.

Skelbimas iš Lietuvos: Laiškas Lietuvai

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti bus išleista knyga: “Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai”. Minėta knyga bus sudaryta iš laiškų ir nuotraukų žmonių, kuriems brangi Lietuva. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Parašykite laišką apie savo ryšį su Tėvyne. Gali būti aprašomos švenčiamos šventės arba kelionės į Lietuvą. Laiškus galite siųsti adresu laiskai@simtmecioknyga.lt.

Daugiau informacijos rasite skelbime.