Šeštadieniui artėjant (09.30)

Rugsėjo 30 d. pamokos vyks Anapilio lietuvių sodyboje

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, nuo 9:00 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie dar nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius, senelius ir draugus kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Šventės tvarkaraštis:

 • Visi mokiniai
  • 9:30–9:45 – himnas, sveikinimo kalba, dovanos Didžiojoje salėje
  • 9:50–11:40 – žr. žemiau pateiktus nurodymus pagal lankomą klasę
  • 11:40–12:20 – mišios Šventovėje (prieš mišias visi vaikai turi būti susitvarkę ir nusiplovę rankas)
  • 12:20 – pietūs (vaikus prižiūri tėveliai)
 • JD, VD ir 1 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – rankdarbių užsiėmimai Banke
  • 10:15–11:30 – apsilankymas kapinese, laikraščio redakcijoje, muziejuje-archyve; grįžę ankščiau – piešia ir žaidžia žaidimus su mokytojais
 • 2, 3 ir 4 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas kapinese
  • 10:15–10:40 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 10:40–11:05 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 11:05–11:30 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
 • 5 ir 6 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 10:15–10:40 – apsilankymas kapinese
  • 10:40–11:05 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 11:05–11:30 – apsilankymas muziejuje-archyve
 • 7 ir 8 kl. mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 10:15–10:40 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 10:40–11:05 – apsilankymas kapinese
  • 11:05–11:30 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
 • aukštesniųjų kursų mokiniai:
  • 9:50–10:15 – apsilankymas laikraščio redakcijoje
  • 10:15–10:40 – apsilankymas muziejuje-archyve
  • 10:40–11:05 – apsilankymas Banke, rankdarbių užsiėmimai
  • 11:05–11:30 – apsilankymas kapinese

Dėmesio: visi dalyvaujantys turi užpildyti sutikimo formą.

Padėkos dienos ilgasis savaitgalis

Dėmesio: šeštadienį, spalio mėn. 7 d. – pamokų nebus. Į mokyklą grįšime šeštadienį, spalio mėn. 14 d.