Šeštadieniui artėjant (09.23)

Rugsėjo mėn. 30 d. pamokos vyks Anapilio lietuvių sodyboje

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, nuo 9:15 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie dar nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Dėmesio: visi dalyvaujantys turi užpildyti sutikimo formą.

Kvietimas

Kanados lietuvių muziejusarchyvas kviečia visus vaikus tapti gyvos istorijos dalimi. Iki spalio mėn. 21 d., visi vaikai kviečiami pasidalinti daiktu (pvz. dienoraščio ištrauka, rūbu, papuošalu, atvirlaiškiu ir pan.) susiijusiu su persikėlimus iš Lietuvos į Kanadą ir pristatyti kodėl/kuom pasirinkta detalė yra ypatinga. Daugiau informacijos rasite skelbime.

Registracija

Rugsėjo mėn. 23 d., šeštadienį, vaikus dar galėsite užregistruoti prie registracijos stalo mokykloje. Galite atnešti iš anksto užpildytą registracijos formą. Daugiau informacijos apie registraciją 2017-2018 mokslo metams rasite Registracijos skiltyje.

Aukštesnieji Lituanistiniai Kursai

Kursų pradžia rugsėjo mėn. 23 d., šeštadienį, 9 val. ryte, Maironio mokyklos patalpose (žr. Kontaktai). Jeigu turite klausimų, susisiekite su kursų vedėja, Brigita Ručinskiene, telefonu 416.536.8084 arba el. paštu rucinskiene@yahoo.ca.

Švietimo paramos seminaras tėvams

Rugsėjo 26 d., nuo 6:30 v.v. iki 9 v.v., Priskėlimo Parapijos kavinėje, Lietuvių kredito unija “Parama” organizuoja švietimo paramos seminarą tėvams. Kviečiami visi susidomėję. Daugiau informacijos rasite renginio tinklalapyje.