Kviečiame registruotis 2017/2018 m. mokslo metams

  • Mokslo metų pradžia – rugsėjo mėn. 16 d.  9 val. ryte.  Laukiame visų: buvusių ir naujų mokinių.
  • Daugiau informacijos apie registraciją 2017-2018 mokslo metams rasite Registracijos skiltyje.

Registracija į Aukštesniuosius Lituanistinius Kursus

  • Registruotis kursams bus galima rugsėjo 16 d. mokyklos patalpose, prieš pamokas (9 val. ryte).
  • Pamokos prasidės rugsėjo 23 d.

Jeigu turite klausimų, susisiekite su vedėja Brigita Ručinskiene telefonu 416.536.8084 arba el. paštu rucinskiene@yahoo.ca

Mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 9:15 v.r. Anapilio lietuvių sodyboje (2185 Stavebank Rd., Mississauga)
Toronto Maironio ir Hamiltono M. Valančiaus mokyklų mokinius ir visus vaikus, kurie nelanko lietuviškos mokyklos, o taip pat ir visus tėvelius kviečiame į mokslo metų pradžios šventę „Sveiks, Rudenėli“.

Ten pat vyks ir šeštadienio pamokos.

Daugiau informacijos rasite skelbime.