Padėkos ir sveikinimai

  • Sveikiname kleb. Nerijų Šmerauską ir linkime jam sėkmės ir Dievo palaimos naujose pareigose!
  • Taip pat sveikiname mūsų naujas mokytojas ir padėjėjas: Sonatą Bancevičienę, Vintarę Skarupskaitę, Zitą Alkevičiūtę ir Nataliją Sendaitę.
  • Dėkojame Prisikėlimo kredito kooeratyvui (RCU) už padovanotus segtuvus.
  • Dėkojame Paramos kredito unijos darbuotojams už padovanotus sąsiuvinius ir kitus raštinės reikmenis.
  • Dėkojame Virginijai Rinkevičienei, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus vedėjai, kurios dėka mūsų jaunesnieji mokiniai gavo “Pirmoko pasus”.