Sveiki atvykę į Toronto Maironio lietuvių mokyklos svetainę

Kalėdų eglutė
  • Šių metų Kalėdų eglutė rengiama šeštadienį, gruodžio 16 d., 10 v.r.
    Prisikėlimo parapijos salėje. Prašome atvežti mokinius 9.00 v.r. repeticijai.
  • Laukiančius tėvelius parapijos kavinėje vaišinsime kava. Prašome tėvelius atnešti užkandžių ir skanėstų vaišių stalui.
  • Loterija: Galinčius paaukoti kalėdinei loterijai dovaną-fantą, prašome atnešti į mokytojų kambarį iki gruodžio 9 d. Jeigu turite klausimų kreipkitės į  tėvų komiteto ko-pirmininkes: Arūnę (arune@gmn.lt) arba Laurą  (laura.ligda@gmail.com) .
Daugiau informacijos kvietime
Tėvų komiteto susirinkimas
Kviečiame visus tėvelius ir mamytes į metinį, visuotinį tėvų komiteto susirinkimą mokykloje, gruodžio 2 d., 9.15 v.r.
Jeigu norėtumete padėti tėvų komitetui, prašome kreiptis į maironiomokykla.torontas@gmail.com
Adventas
Gruodžio 9, šeštadienį, 9 v.r. Maironio mokykloje vyks adventinis susikaupimas su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku. Kviečiami visi mokytojai, mokiniai ir jų šeimos nariai.
9 v.r. mokyklos salėje bus rodomas filmas apie palaimintąjį Teofilių Matulionį. Vyskupas Jonas Ivanauskas pabendraus su dalyviais.

Vaikų mokykloje palikimas

Mokyklos pradžia yra punktualiai 9 v.r.. Pamokas pradedame mokyklos salėje su atidarymu.

Visi mokiniai turi įeiti pro kiemą ir eiti tiesiai į salę. Vaikams negalima vaikštinėti po mokyklą ir negalima patiems ryte eiti į klases.

Taip pat, kai skambutis suskambės ryto gale 11:55, visi mokiniai privalo išeiti į kiemą. Tėveliai kviečiami laukti prie mokyklos kiemo o ne prie mokyklos priekinių durų.

Labai dėkojame už jūsų supratingumą.

Skelbimas iš Lietuvos: Laiškas Lietuvai

Laiškas užsienio lietuviams

Nepriklausomybės Šimtmečiui paminėti bus išleista knyga: “Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai”.
Minėta knyga bus sudaryta iš laiškų ir nuotraukų žmonių, kuriems brangi Lietuva. Maloniai kviečiame ir Jus visus dalyvauti.Prašome parašyti laišką kuriame išryškės ryšis su Tėvyne, gali būti aprašomos švenčiamos šventės, kelionės į Lietuvą. Laiškus galite siųsti adresu laiskai@simtmecioknyga.lt
Daugiau informacijos rasite prisegtame skelbime.