Sveiki atvykę į Toronto Maironio lietuvių mokyklos svetainę

Vaikų mokykloje palikimas

Pamokos prasideda 9 v.r. Pamokas pradedame mokyklos salėje su Lietuvos ir Kanados himno giedojimu ir malda.

Visi mokiniai turi įeiti pro kiemą ir eiti tiesiai į salę. Vaikams negalima vaikštinėti po mokyklą ir negalima patiems ryte eiti į klases.

Taip pat, kai skambutis suskambės ryto gale 11:55, visi mokiniai privalo išeiti į kiemą. Tėveliai kviečiami laukti prie mokyklos kiemo o ne prie mokyklos priekinių durų.

Labai dėkojame už jūsų supratingumą.

Skelbimas iš Lietuvos: Laiškas Lietuvai

Laiškas užsienio lietuviams

Nepriklausomybės Šimtmečiui paminėti bus išleista knyga: “Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai”.

Minėta knyga bus sudaryta iš laiškų ir nuotraukų žmonių, kuriems brangi Lietuva. Maloniai kviečiame ir Jus visus dalyvauti.Prašome parašyti laišką kuriame išryškės ryšis su Tėvyne, gali būti aprašomos švenčiamos šventės, kelionės į Lietuvą. Laiškus galite siųsti adresu laiskai@simtmecioknyga.lt

Daugiau informacijos rasite prisegtame skelbime.