Sveiki Avykę

Maironio mokykloje moksleiviai mokomi ne tik lietuvių kalbos, bet ir Lietuvos istorijos, folkloro, ir tradicijų. Švenčiamos lietuviškos šventės, mokoma lietuviškų dainų bei šokių. Mūsų misija yra išlaikyti ir sudominti išeivijos jaunimą lietuvių kalba, tradicijomis bei kultūra.

Vaikai skatinami ir mokomi skaityti, rašyti, kalbėti lietuviškai, pažinti savo tėvų ir senelių kalbą bei kultūrą. Pamokos vyksta lietuvių kalba, kiekvienai klasei pritaikyta programa, vadovėliais, pratybomis. Vyresniųjų klasių moksleiviai gauna kreditų įskaitą, kuri labai padeda stojant į universitetą.

Mokykloje rengiami piešinių, rašinių bei skaitymo konkursai. Rašiniai spausdinami laikraštyje “Tėviškės Žiburiai”. Moksleiviai turi galimybę dalyvauti skautų veikloje iškart po pamokų. Vaikai susiranda naujų draugų, dalyvauja lietuviškuose renginiuose, būreliuose bei stovyklose, aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje.

Mokykloje lankosi įžymūs svečiai iš Lietuvos: Jonas Valančiūnas, Edita Mildažytė, prof. Alfredas Bumblauskas ir kt.