Sveiki atvykę į Toronto Maironio lietuvių mokyklos svetainę

Birželio 9 -ta – paskutine mokslo metų diena

Mokslo metų pabaiga! 

Paskutinė mokslo metų dieną šį šeštadienį. Mokinius išleisime 11:00 v.r. kad, galėtų dalyvauti Vilties bėgime ir RCU BBQ.

RCU BBQ

Renginys įvyks birželio 9d. nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje.
Daugiau informacijos rasite skelbime

Registracija 2018-2019 mokslo metams
Tėveliai norintys vaikus užregistruoti 2018-2019 mokslo metams yra kviečiami išpildyti registracijos formą. Galėsite vaikus užregistruoti šį šeštadienį (birželio 9d) mokykloje.