Sveiki atvykę į Toronto Maironio lietuvių mokyklos svetainę

Vasario 17 d. pamokų nebus – Šeimos savaitgalis.

Poezijos deklamavimo konkursas
Kovo 3 d.- Poezijos deklamavimo konkurso diena. Visi mokiniai deklamuos klasėse.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
Šiais metais yra  švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Ta proga visų klasių mokiniai piešė piešinius “Dovana Lietuvai”.
Vasario 16, penktadienį, Lietuvių Namuose vyks koncertas, o mūsų mokinių piešiniai puoš salę. Vėliau jie bus rodomi per kovo 3 d. minejima Anapilyje.

Kovo 10 d. ir kovo 17 d. pamokų nebus : pagal TCDSB kalendorių – pavasario pertrauka.

Vaikų mokykloje palikimas

Pamokos prasideda 9 v.r. Pamokas pradedame mokyklos salėje su Lietuvos ir Kanados himno giedojimu ir malda.

Visi mokiniai turi įeiti pro kiemą ir eiti tiesiai į salę. Vaikams negalima vaikštinėti po mokyklą ir negalima patiems ryte eiti į klases.

Taip pat, kai skambutis suskambės ryto gale 11:55, visi mokiniai privalo išeiti į kiemą. Tėveliai kviečiami laukti prie mokyklos kiemo o ne prie mokyklos priekinių durų.

Labai dėkojame už jūsų supratingumą.