Sveiki atvykę į Toronto Maironio lietuvių mokyklos svetainę

Klasių Nuotraukos
Lapkričio 11 dieną buvo fotografuojami mokytojai ir mokiniai metrasčiui. Už nuotraukas dėkojame  Kristinai Strumkienei
Tėvų komiteto susirinkimas
Kviečiame visus tėvelius ir mamytes į metinį, visuotinį tėvų komiteto susirinkimą mokykloje, gruodžio 2 d., 9.15 v.r.
Jeigu norėtumete padėti tėvų komitetui, prašome kreiptis į maironiomokykla.torontas@gmail.com
Adventas
Gruodžio 9, šeštadienį, 9 v.r. Maironio mokykloje vyks adventinis susikaupimas su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku. Kviečiami visi mokytojai, mokiniai ir jų šeimos nariai.
9 v.r. mokyklos salėje bus rodomas filmas apie palaimintąjį Teofilių Matulionį. Vyskupas Jonas Ivanauskas pabendraus su dalyviais.
Kalėdų eglutė
Šių metų Kalėdų eglutė rengiama šeštadienį, gruodžio 16 d., 10 v.r.
Prisikelimo parapijos salėje. Prašome atvežti mokinius 9.30 v.r.
Tėvelius pavaišinsime kavute

Vaikų mokykloje palikimas

Mokyklos pradžia yra punktualiai 9 v.r.. Pamokas pradedame mokyklos salėje su atidarymu.

Visi mokiniai turi įeiti pro kiemą ir eiti tiesiai į salę. Vaikams negalima vaikštinėti po mokyklą ir negalima patiems ryte eiti į klases.

Taip pat, kai skambutis suskambės ryto gale 11:55, visi mokiniai privalo išeiti į kiemą. Tėveliai kviečiami laukti prie mokyklos kiemo o ne prie mokyklos priekinių durų.

Labai dėkojame už jūsų supratimą.

European Union Film Festival

–  European Union Film Festival šiais metais rodys Donato Ulvydo lietuvių filmą EMILIA.

– „Emilija iš Laisvės alėjos“ – tai filmas pasakojantis apie lietuvių kovas už laisvę, kultūrinį pasipriešinimą okupacijai ir dramatiškus žmonių likimus sovietiniame režime. Filmas su angliškais subtitrais, tad pasikvieskite ir ne lietuvius draugus, kuriems būtų įdomu susipažinti su sovietų okupacijos realybe.

– European Union Film Festival – Emilia – Lapk. 16 d.- 8:30 vv – The Royal – 608 College Street – Toronto

http://euffto.com/index.php/component/zoo/item/emilia

– Įėjimas nemokamas.

Paulius Kuras, Lietuvos Respublikos Generalinis Garbės Konsulas

Skelbimas iš Lietuvos: Laiškas Lietuvai

Laiškas užsienio lietuviams

Nepriklausomybės Šimtmečiui paminėti bus išleista knyga: “Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai”.
Minėta knyga bus sudaryta iš laiškų ir nuotraukų žmonių, kuriems brangi Lietuva. Maloniai kviečiame ir Jus visus dalyvauti.Prašome parašyti laišką kuriame išryškės ryšis su Tėvyne, gali būti aprašomos švenčiamos šventės, kelionės į Lietuvą. Laiškus galite siųsti adresu laiskai@simtmecioknyga.lt
Daugiau informacijos rasite prisegtame skelbime.